O projekcie

Program operacyjny kapitał ludzki realizowany w latach 2009-2013. Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej realizuje projekt pt. "Ratownik Medyczny z licencjatem" w ramach działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Cel ogólny

Wprowadzenie programu rozwojowego Akademii Techniczno-Humanistycznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Cele szczegółowe

  1. Utworzenie nowego kierunku studiów licencjackich Ratownictwo medyczne
  2. Objęcie programem staży i stypendiów doktorantów WNoZ
  3. Podnoszenie kompetencji kadry wydziału poprzez specjalistyczne szkolenia
  4. Wprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla osób spoza społeczności akademickiej w ramach kształcenia ustawicznego, z zakresu ratownictwa medycznego, które pozwolą tym osobom na zwiększenie ich kompetencji zawodowych.

 

Ogłoszenia

14.06.13
Wyniki rekrutacji na VIII edycję kursu
Uprzejmie informujemy że uległ zmianie termin rozpoczęcia kursu. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy odbędzie się w dniach 21, 22, 23 oraz 24 czerwca 2013 w godzinach 09:00 do 16:30 (istnieje możliwość realizacji kursu w terminie 21,22 oraz 23 czerwca 2013 r. w godzinach 08:00 - 18:30 za zgodą wszystkich uczestników kursu). Osoby zakwalifikowane proszone są o potwierdzenie udziału w szkoleniu pod numerem telefonu 033/ 82 79 676 lub e-mailem: ratownik@ath.bielsko.pl do dnia 17 czerwca 2013 r. Zobacz listę osób zakwalifikowanych na kurs...
Czytaj dalej...
13.05.13
VIII edycja kursu z zakresu pierwszej pomocy
Uprzejmie informujemy, iż VIII edycja kursu z zakresu pierwszej pomocy odbędzie się w dniach 20, 21 ,22 oraz 23 czerwca 2013 r. Panel rejestracyjny będzie włączony na stronie w dniach 27 maja do 13 czerwca 2013 r.

Czytaj dalej...
04.04.13
Wyniki rekrutacji na VII edycję kursu
Osoby zakwalifikowane proszone są o potwierdzenie udziału w szkoleniu pod numerem telefonu 033/ 82 79 676 lub e-mailem: ratownik@ath.bielsko.pl. Zobacz listę osób zakwalifikowanych na kurs...
Czytaj dalej...
13.03.13
VII edycja kursu z zakresu pierwszej pomocy
Uprzejmie informujemy, iż VII edycja kursu z zakresu pierwszej pomocy odbędzie się w dniach 6, 7, 27 oraz 28 kwietnia 2013 r. Panel rejestracyjny będzie włączony na stronie w dniach 27 marca do 3 kwietnia 2013 r.
Czytaj dalej...
28.11.12
Wyniki rekrutacji na VI edycję kursu
Osoby zakwalifikowane proszone są o potwierdzenie udziału w szkoleniu pod numerem telefonu 033/ 82 79 676 lub e-mailem: ratownik@ath.bielsko.pl. Zobacz listę osób zakwalifikowanych na kurs...
Czytaj dalej...
Rekrutacja na studia
© 2010 Wydział Nauk o Zdrowiu ATH
Nr projektu: POKL.04.01.01-00-195/09-00. Źródło finansowania: MNiSW - Departament Wdrożeń i Innowacji